Skip to main content

Terapi

Individuel terapi, parterapi, gruppeterapi

Indviduel Terapi

Gennem professionel samtaleterapi har du mulighed for at få indsigt i dine skjulte potentialer og opnå bedre balance med både dig selv og i dine relationer

Individuel terapi hjælper dig med at finjustere din iboende evne til at lytte til og mærke dig selv. Via terapi understøtter jeg den sunde udvikling af dit ”jeg” og hjælper dig til at stimulere og afbalancere egne behov i forholdet til andre. 

Certificeret i Chok Release metoden Nadia Ferhat 2022

Forløb

Sessionerne foregår primært som en terapeutisk samtale, hvor vi sammen arbejder med at justere uhensigtsmæssige mønstre og fejl-udvikling, der er relateret til nu og her samt til din barndom. Jeg har respekt for dine grænser og behov.

Jeg har desuden god erfaring med at gøre brug af en mere kreativ tilgang til forandring, så hvis du har lyst til, mod på eller brug for at arbejde med mindfulness, drømme, psykodrama, psyko-edukation, kropsbevidsthed og stoleøvelse, er det også muligt.

Jeg anbefaler, at du i begyndelsen af forløbet kommer en gang om ugen for at få det bedste ud af terapien. Når vi er kommet godt i gang kan der gå mellem 14 dage og tre uger i mellem samtalerne.

Parterapi

Parterapi er indgangen til at bryde med jeres uhensigtsmæssige mønstre, der står i vejen for, at I kan få udtrykt og opfyldt jeres egentlige behov i relationen til hinanden.

Ved hjælp af få samtaler vil I kunne få indsigt i, hvad der skal til for at opnå god og sund kontakt. Det kræver dog tid og øvelse at fastholde den nyfundne kontaktform – det gælder de fleste par, der har været gennem en krise – men ved at arbejde med en forståelse af og et bevidst blik på de uhensigtsmæssige mønstre, der er imellem jer, medvirker dette til, at det bliver et fælles projekt med et fælles ansvar for frugtbar vækst imellem jer. 

Hvis skyld er det?

Når krisen raser i parforholdet, oplever vi ofte, at det er den anden, der skal ændre sig og sin adfærd, men gennem terapien vil I opleve, at det ikke er så sort-hvidt. Det er nemlig samspillet i mellem jer, og dermed det ansvar I begge har for samspillet, der skal finjusteres.

Kunsten er for jer begge at opdage, når I ikke er så konstruktive i måden, hvorpå I løser jeres problemer og konflikter. Via et terapeutisk forløb hos mig, vil I lære nye måder at få kontakt på og bruge hinanden til at få den omsorg og forståelse, I hver især ønsker.

Forløb

Jeg anbefaler et forløb på 7-10 gange med 14 dages mellemrum, så I har tid til at lade sessionerne hos mig lejre sig. Omvendt skal der ikke gå for lang tid mellem sessionerne, da man nemt falder tilbage i sine gamle mønstre, hvis  man ikke bliver ”holdt til ilden”.

Certificeret parterapeut fra Jytte Vikkelsø 2021

Gruppeterapi

Med gruppeterapi skaber vi sammen et tillidsfuldt øvelsesforum, hvor du får mulighed for at lære dig selv bedre at kende ved at spejle dig i og afprøve nye væremåder over for de andre i gruppen.

At deltage i gruppeterapi kan give dig en bedre forståelse for og af dig selv, og medvirke til at få skjulte ressourcer frem i lyset. Ligesom du i det trygge rum, vi skaber sammen, kan få øje på og lære, hvordan både din egen og gruppens øvrige medlemmers adfærd påvirker os hver især.

I gruppen arbejder vi med skam, skyld, vrede og jalousi eller andet der fylder for den enkelte. At kunne spejle sig i de andre og få sagt fx skamfulde ting højt er som regel skamreducerende, og du vil opdage, at du ikke er alene om det, der er svært.

Vi bruger gruppens erfaringer og reaktioner som respons på de udfordringer, vi møder i hverdagen, og vi arbejder med en blanding af teori- og praksisøvelser.

Forløb

Et gruppeforløb består af otte mødegange hver anden uge i tidsrummet 17:00 – 20:00 i min praksis. En gruppe består af max seks personer. Du binder dig ved tilmelding for alle otte gange, medmindre andet er aftalt.