Skip to main content

Om mig

Terapiformer, teoretisk grundlag, uddannelse og baggrund

Uddannelse og metode

Min terapeutiske uddannelse og metode har rødder i Emotions-Fokuseret Terapi (EFT) samt i den Oplevelsesorienterede, fænomenologiske og eksistentielle psykoterapi

Terapiformen fokuserer på at hjælpe dig til at blive opmærksom på og udtrykke dine følelser, acceptere og regulere dem.

 Terapiformen anser netop følelser som et indre landkort, der fortæller os, hvad der er vigtigt i nu’et. Når vi tør mærke dem, stole på dem og har lært at regulere dem, kan vi nemlig styre efter ’landkortet’ på en hensigtsmæssig og mere givende måde.

Læs mere om EFT her: http://www.eft-instituttet.dk/hvad-er-eft

Den eksistentielle psykoterapi

Den oplevelsesorienterede og eksistentielle psykoterapi tager udgangspunkt i din egen opfattelse af netop dig, dine styrker og udfordringer, og den iboende ressource, vi alle har som mennesker, i vores stræben efter at udvikle os. Terapiformen koncentrerer sig om relationer og kontakten i nuet.

 Læs mere her: http://psykoterapeutiskinstitut.dk/om-pi/teoretisk-grundlag/

Min øvrige baggrund

Ud over min psykoterapeutuddannelse er jeg uddannet pædagog. I mit fag har jeg haft ledelsesansvar for pædagoger, ligesom jeg har 16 års erfaring med at arbejde med og udvikle unge og voksne inden for socialpsykiatrien.

Jeg har desuden erfaring med ledelse fra ’den anden side’ i kraft af TR-arbejde gennem flere år. Det har givet mig et nuanceret blik på, hvordan tingene kan opfattes forskelligt alt efter ”øjnene, der ser”.

Terapien med mig foregår på Nørrebro i et venligt lokale, hvor vi kan være sammen uforstyrrede og tale om stort og småt.

Jeg har tavshedspligt. Jeg er medlem af dansk psykoterapeutforening og arbejder ud fra deres etiske regler og henviser til psykoterapeutforeningens hjemmeside: http://psykoterapeutforeningen.dk/etikregler  

Hvis du vil vide mere eller ønsker at bestille tid, er du velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon

Den eksistentielle psykoterapi

Den oplevelsesorienterede og eksistentielle psykoterapi tager udgangspunkt i din egen opfattelse af netop dig, dine styrker og udfordringer, og den iboende ressource, vi alle har som mennesker, i vores stræben efter at udvikle os. Terapiformen koncentrerer sig om relationer og kontakten i nuet.

 Læs mere her: http://psykoterapeutiskinstitut.dk/om-pi/teoretisk-grundlag/