Terapi

Individuel Terapi

Gennem professionel samtaleterapi har du mulighed for at få indsigt i dine skjulte potentialer og opnå bedre balance med både dig selv og i dine relationer.

Parterapi

Parterapi er indgangen til at bryde med jeres uhensigtsmæssige mønstre, der står i vejen for, at I kan få udtrykt og opfyldt jeres egentlige behov i relationen til hinanden.

Gruppeterapi

Med gruppeterapi skaber vi sammen et tillidsfuldt øvelsesforum, hvor du får mulighed for at lære dig selv bedre at kende ved at spejle dig i og afprøve nye væremåder over for de andre i gruppen.

Mine klienter siger

At begynde i terapi er en af de bedste ting, jeg nogensinde har gjort for mig selv. Lone er et stærkt redskab, og hun har hjulpet mig med at identificere handlemønstre, forstå tankegange og mærke mig selv. Det har givet mig mulighed for åbent at arbejde med de mønstre og spor, det har trukket i mit liv. Lone har skabt et trygt rum, hvor jeg har kunnet arbejde med mig selv – også det har været meget vigtigt for mig. TAK Lone!

Udtalelse fra tidligere klient

Lone har været en suveræn supervisor for mig, hun var en af årsagerne til at jeg fik et job.

Udtalelse fra tidligere klient

Individuel Terapi

Gennem professionel samtaleterapi har du mulighed for at få indsigt i dine skjulte potentialer og opnå bedre balance med både dig selv og i dine relationer

INDIVIDUEL TERAPI

Individuel terapi hjælper dig med at finjustere din iboende evne til at lytte til og mærke dig selv. Via terapi understøtter jeg den sunde udvikling af dit ”jeg” og hjælper dig til at stimulere og afbalancere egne behov i forholdet til andre. 
Certificeret i Chok Release metoden Nadia Ferhat 2022 

Forløb
Sessionerne foregår primært som en terapeutisk samtale, hvor vi sammen arbejder med at justere uhensigtsmæssige mønstre og fejl-udvikling, der er relateret til nu og her samt til din barndom. Jeg har respekt for dine grænser og behov.

Jeg har desuden god erfaring med at gøre brug af en mere kreativ tilgang til forandring, så hvis du har lyst til, mod på eller brug for at arbejde med mindfulness, drømme, psykodrama, psyko-edukation, kropsbevidsthed og stoleøvelse, er det også muligt.

Jeg anbefaler, at du i begyndelsen af forløbet kommer en gang om ugen for at få det bedste ud af terapien. Når vi er kommet godt i gang kan der gå mellem 14 dage og tre uger i mellem samtalerne.

Pris: 60 minutter // 900 kr .

Parterapi

Parterapi er indgangen til at bryde med jeres uhensigtsmæssige mønstre, der står i vejen for, at I kan få udtrykt og opfyldt jeres egentlige behov i relationen til hinanden.

PARTERAPI
Ved hjælp af få samtaler vil I kunne få indsigt i, hvad der skal til for at opnå god og sund kontakt. Det kræver dog tid og øvelse at fastholde den nyfundne kontaktform – det gælder de fleste par, der har været gennem en krise – men ved at arbejde med en forståelse af og et bevidst blik på de uhensigtsmæssige mønstre, der er imellem jer, medvirker dette til, at det bliver et fælles projekt med et fælles ansvar for frugtbar vækst imellem jer. 
Certificeret parterapeut fra Jytte Vikkelsø 2021

Hvis skyld er det?
Når krisen raser i parforholdet, oplever vi ofte, at det er den anden, der skal ændre sig og sin adfærd, men gennem terapien vil I opleve, at det ikke er så sort-hvidt. Det er nemlig samspillet i mellem jer, og dermed det ansvar I begge har for samspillet, der skal finjusteres.

Kunsten er for jer begge at opdage, når I ikke er så konstruktive i måden, hvorpå I løser jeres problemer og konflikter. Via et terapeutisk forløb hos mig, vil I lære nye måder at få kontakt på og bruge hinanden til at få den omsorg og forståelse, I hver især ønsker.

Forløb
Jeg anbefaler et forløb på 7-10 gange med 14 dages mellemrum, så I har tid til at lade sessionerne hos mig lejre sig. Omvendt skal der ikke gå for lang tid mellem sessionerne, da man nemt falder tilbage i sine gamle mønstre, hvis  man ikke bliver ”holdt til ilden”.

Pris: 90 minutter // 1500 kr.

Gruppeterapi

Med gruppeterapi skaber vi sammen et tillidsfuldt øvelsesforum, hvor du får mulighed for at lære dig selv bedre at kende ved at spejle dig i og afprøve nye væremåder over for de andre i gruppen.

GRUPPETERAPI

At deltage i gruppeterapi kan give dig en bedre forståelse for og af dig selv, og medvirke til at få skjulte ressourcer frem i lyset. Ligesom du i det trygge rum, vi skaber sammen, kan få øje på og lære, hvordan både din egen og gruppens øvrige medlemmers adfærd påvirker os hver især.

I gruppen arbejder vi med skam, skyld, vrede og jalousi eller andet der fylder for den enkelte. At kunne spejle sig i de andre og få sagt fx skamfulde ting højt er som regel skamreducerende, og du vil opdage, at du ikke er alene om det, der er svært.

Vi bruger gruppens erfaringer og reaktioner som respons på de udfordringer, vi møder i hverdagen, og vi arbejder med en blanding af teori- og praksisøvelser.

Forløb

Et gruppeforløb består af otte mødegange hver anden uge i tidsrummet 17:00 – 20:00 i min praksis. En gruppe består af max seks personer. Du binder dig ved tilmelding for alle otte gange, medmindre andet er aftalt.

Pris: 400 kr.// pr. session pr. person 

Om Mig

OM MIG

Min terapeutiske uddannelse og metode har rødder i Emotions-Fokuseret Terapi (EFT) samt i den Oplevelsesorienterede, fænomenologiske og eksistentielle psykoterapi

EFT
Terapiformen fokuserer på at hjælpe dig til at blive opmærksom på og udtrykke dine følelser, acceptere og regulere dem, samt at reflektere over dem for at danne mening i og transformere følelserne. Terapiformen anser netop følelser som et indre landkort, der fortæller os, hvad der er vigtigt i nu’et. Når vi tør mærke dem, stole på dem og har lært at regulere dem, kan vi nemlig styre efter ’landkortet’ på en hensigtsmæssig og mere givende måde.

Læs mere om EFT her: http://www.eft-instituttet.dk/hvad-er-eft

Den eksistentielle psykoterapi
Den oplevelsesorienterede og eksistentielle psykoterapi tager udgangspunkt i din egen opfattelse af netop dig, dine styrker og udfordringer, og den iboende ressource, vi alle har som mennesker, i vores stræben efter at udvikle os. Terapiformen koncentrerer sig om relationer og kontakten i nuet.

 Læs mere her: http://psykoterapeutiskinstitut.dk/om-pi/teoretisk-grundlag/

 

MIN ØVRIGE BAGGRUND

Ud over min psykoterapeutuddannelse er jeg uddannet pædagog. I mit fag har jeg haft ledelsesansvar for pædagoger, ligesom jeg har 16 års erfaring med at arbejde med og udvikle unge og voksne inden for socialpsykiatrien. Jeg har desuden erfaring med ledelse fra ’den anden side’ i kraft af TR-arbejde gennem flere år. Det har givet mig et nuanceret blik på, hvordan tingene kan opfattes forskelligt alt efter ”øjnene, der ser”. Terapien med mig foregår på Nørrebro i et venligt lokale, hvor vi kan være sammen uforstyrrede og tale om stort og småt. Jeg har tavshedspligt. Jeg er medlem af dansk psykoterapeutforening og arbejder ud fra deres etiske regler og henviser til psykoterapeutforeningens hjemmeside: http://psykoterapeutforeningen.dk/etikregler  

Hvis du vil vide mere eller ønsker at bestille tid, er du velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon

Supervision & Vejledning

Har du/I brug for at få friske øjne på egen praksis?

Jeg superviserer og vejleder mennesker, der arbejder professionelt med svære psykiske og sociale problematikker. Med 16 års ledererfaring inden for socialpsykiatrien har jeg faglig viden om, hvordan det er at arbejde med unge og voksne, der har brug for særlig støtte og forståelse – og nogen gange bare at blive lyttet til. Det kan i perioder virke opslidende og hårdt – særligt hvis de psykisk syge – overfører deres frustrationer og problematikker til personalet – noget vi ved sker, men ikke altid selv er opmærksomme på.

Og her er supervision meget vigtigt og givende – både for dig som enkeltperson, men også for hele dit team.

Jeg kommer ud til individuel supervision eller deltager ved jeres møder, hvor jeg hjælper jer med at finde ind til kernen af problematikken. Min fremgangsmåde er at understøtte hele personalet i deres arbejde og personlige udvikling.

Min Tilgang

Ud fra omdrejningspunktet for lige netop jeres problematik, tager jeg pulsen på situationen, og sammen kan vi tale os frem til, hvilken metodisk tilgang der passer bedst til netop jeres praksis. Der er flere muligheder, blandt andet ’Det reflekterende team’: En effektiv metode, hvorpå I som personalegruppe kan gøre brug af jeres iboende viden uden at dømme og uden at være klog på, hvad der er bedst for de andre at gøre. I stiller jer i stedet selv til rådighed med det, der før var ”skjult” viden ved brug af bestemte teknikker. Kontakt mig, for at høre mere om forløb. Priser og tilbud, der passer, jer, dig eller din institution. 

Supervision, individuel // 625 kr. Inkl. Moms
Supervision, gruppe // 1200 – 2600 kr. Inkl. Moms
 

Priser

INDIVIDUEL TERAPI

60 minutter // 900 kr

PARTERAPI

90 minutter // 1500 kr

GRUPPETERAPI

pr. session // 400 kr.

SUPERVISION, INDIVIDUEL

60 minutter // 625 kr. inkl. moms

SUPERVISION, GRUPPE

90 minutter // 1200 – 2600 kr. inkl. moms

Lone Heiberg

Nørrebro Bycenter Lygten 2c, 3. sal tv. 2400 Nørrebro
29927770

Kontakt mig